BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#408
ZABRANA NAPUŠTANJA BORAVIŠTA

Zabrana napuštanja boravišta može se primijeniti ako postoje okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao pobjeći, sakriti se, otići u nepoznato mjesto ili u inostranstvo.
Ova mjera određuje se rješenjem suda na prijedlog tužioca i njom se osumnjičenom zabranjuje da bez odobrenja napusti mjesto boravišta.
Uz ovu zabranu, u rješenju mogu se kumulativno odrediti i druge zabrane - kao:
1. posjećivanje određenih mjesta,
2. sastajanje sa određenim licima,
3. naređenje da se povremeno javlja određenom organu,
4. oduzimanje putne isprave ili vozačke dozvole,
5. zabrana preduzimanja određenih poslovnih aktivnosti.
Ne može se zabraniti komuniciranje sa braniocem.
U rješenju kojim se određuje ova zabrana unosi se upozorenje osumnjičenom da se protiv njega može odrediti pritvor ukoliko prekrši izrečene zabrane.
Rješenje u istrazi donosi SPP, a poslije podizanja optužnice, SPS, a nakon dostavljanja predmeta sudiji odn. vijeću u svrhu zakazivanja glavnog pretresa – taj sudija odn. predsjednik vijeća.
Ove mjere mogu trajati dok postoji potreba a najduže do pravosnažnosti presude.
Postoji obaveza da organ koji je donio rješenje svaka dva mjeseca ispituje opravdanost primjene ovih mjera.
Protiv rješenja kojim se određuju, produžavaju ili ukidaju ove mjere, stranke i branilacj mogu podnijeti žalbu, a tužilac i protiv rješenja kojim je njegov prijedlog za primjenu mjere odbijen. O žalbi odlučuje vijeće vanraspravno vijeće u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

https://www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]