BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#85
USLOVI I ROKOVI KAO NAČINI OGRANIČENJA UGOVORA

- Uslov je neizvjesna buduća činjenica (koja tek treba da nstupi nakon zaključenja ugovora) od koje zavisi nastanak ili prestanak ugovora. Dakle, ugovor je zaključen pod uslovom ako njegov nastanak ili prestanak zavisi od neizvršene činidbe.
- Uslov može biti:
a) odložni ili suspenzivni - od čijeg nastupanja zavisi nastanak ugovora,
b) raskidni ili rezolutivni - od čijeg nastupanja zavisi prestanak ugovora.
- Kod odložnog uslova, ako se ostvari, smatra se da ugovor djeluje od vremena kada je zaključen (retroaktivno dejstvo), a kod raskidnog uslova, njegovim nastupanjem ugovor automatski prestaje, tako da nije potrebna još neka radnja ugovarača.
- Nemoguć je uslov ako je postavljena činjenica koja se ne može ostvariti iz faktičkih ili pravnih razloga. U slučaju nemogućeg odložnog uslova ugovor je ništav; a ako je postavljen nemogući raskidni uslov, smatra se da takav uslov ne postoji, tj. kao da nije naveden.

- Rok kao i uslov, spada u sredstva ograničenja pravnog posla.
- Rok je buduća izvjesna činjenica koja će se sa sigurnošću desiti. To je određeni protek vremena ili određeni trenurak u vremenu, za koji se veže početak dejstva ili prestanak dejstvapravnog posla.
- Rok, kao i uslov, može biti:
a) odložni ili suspenzivni - od čijeg nastupanja početak dejstva pravnog posla, (npr. od 1. jula će se dati poslovna prostorija u zakup, a ugovor je zaključen 1. aprila iste godine);
b) raskidni ili rezolutivni - od čijeg nastupanja zavisi prestanak dejstva pravnog posla (npr. 1.marta treba da se vrati stvar data na poslugu).
- Nadalje, rokovi mogu biti:
a) strogi – određeni su zakonskim propisima, a koje subjekti pravnog posla ne mogu mijenjati (tu spadaju prekluzivni i zastarni rokovi);
b) dispozitivni – određeni su pravnim normama, a primjenjuju se ako subjekti pravnog posla nisu u konkretnom slučaju odredili rok.
- Izražavaju se u danima, sedmicama, mjesecima i godinama, a može biti određen terminom.

www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]