BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3971
UPOZORENjE UZ PRIJETNjU KAZNOM I SVRHA KAŽNjAVANjA
Krivični zakon Republike Srpske

član 28

Ako sud smatra da optuženom, na čijoj strani nisu utvrđene otežavajuće već samo olakšavajuće okolnosti, nije nužno izricati kaznu i da će se svrha kažnjavanja ostvariti i upozorenjem uz prijetnju kaznom, izriče mu se uslovna osuda.

Obrazloženje:

"Žalba okružnog tužioca, pobija presudu zbog odluke o krivičnoj sankciji, zalažući se za strožiju krivičnu sankciju, a iako žalbe branilaca optuženih presudu ne pobijaju zbog odluke o krivičnoj sankciji, ovaj sud je odluku po ovoj žalbi ispitao u smislu člana 314. ZKP.

Po ocjeni ovoga suda optuženima je pobijanom presudom pravilno izrečena uslovna osuda, mjera utvrđenih kazni, kao i određen rok provjeravanja od 1 (jedne) godine su u svemu primjereni težini počinjenog djela, stepenu krivične odgovornosti optuženih, kao i svrsi koja se krivičnom sankcijom treba ostvariti. Razlozi koji su opredjelili odluku drugostepenog suda obrazloženi su u pobijanoj presudi ocjenom da na strani optuženih nisu utvrđene otežavajuće okolnosti, pa da zbog postojanja samo olakšavajućih okolnosti optuženima nije nužno izricati kaznu, već da se upozorenjem uz prijetnju kaznom, na optužene može dovoljno uticati da ubuduće ne čine krivična djela, te tako i bez izvršenja kazne ostvariti svrha izricanja ove krivične sankcije, kao i svrha kažnjavanja propisana u odredbi člana 28. KZRS. Stoga, nije osnovana žalba okružnog tužioca kojom se predlaže izricanje strožije krivične sankcije.

Iz svih navedenih razloga, žalbe okružnog tužioca i branilaca optuženih nisu osnovane, pa je valjalo te žalbe odbiti i na osnovu člana 319. ZKP, drugostepenu presudu potvrditi."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 K 012689 09 Kžž od 22.9.2009. godine)

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]