BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#2608
UGOVOR O USKLADIŠTENJU

Ug o uskl. Skladištar se obavezuje da primi i čuva neku robu, da je održava upostojećem stanju, te da je na zahtjev ostavljivača ili druge ovlaštene osobe preda. Ostavljač se obavezuje da skladištaru za tu uslugu plati ugovorenu naknadu.

Obavze skladištara:
1. -skladištar je dužan upozoriti ostavljivača na mane ili prirodna svojstva robe, na neispravnu ambalažu uslijed čega može doći do štete na robi, čim je te nedostatke zapazio ili moao zapaziti.
2. -ako je zapazio da se roba kvari i postoji opasnost da propadne dužan bez odlaganja robu na najpogodniji način da proda
3. -skaldištar je dužan da ovlaštenoj oosbi dozvoli da pregleda robu i uzme uzorke

Prava skladištara:

1. -skladištar uz pravo na naknadu za čuvanje ima pravo i na naknadu troškova koji su bili potrebni za očuvanje robe,
2. za svoje tražbine iz ugovora ima zakonsko založno pravo na deponiranoj robi
3. -skladištar može na račun ostavljača prodati robu na javnoj dražbi, ako ostavljač ne podigne robu nakon isteka ugovorenog roka, a o tome je dužan obavjestiti ostavljača

Skladišnica

Je vrijednosni papir kojem ostavljivaču na njegov zahtjev izdaje skladištar .
Skladišnica se sastoji od priznanice i založnice (varanta)
Priznanica služi kao dokaz prava vlasništva na uskladištenoj robi i kao dokaz o zaključenom ugovoru o uskladištenju.

Priznanica je tradicioni papir jer se na osnovu priznanice može vršiti kupovina i prodaja robe koja je u priznanici označene.

Priznanica i založnica mogu se prenositi putem cesije ili putem indosamenta zajedno i odvojene, ali pri svakom prijenosu mora biti ubilježen datum.

www.epravo.ba

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]