BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#2606
UGOVOR O LICENCI

To je ugovor kojim se dvalac licence obavezuje da sticaocu licence ustupi u cijelini ili djelimično pravo iskorištavanja pronalazaka, tehničkog znanja i iskustva, žiga , uzoraka i li modela, a sticalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu.

Ovaj ugovor mora biti zaključen u pismenoj formi.

Isključiva&podlicenca
Isključiva licenca je takva gdje se stiče isključivo pravo iskorištavanja predmeta licence i to samo ako je izričito ugovoreno.
Kada sticalac isključive licence pravo iskorištavanja predmeta licence ustupi drugome onda je to podlicenca.

Smr davaoca i sticaoca licence
U slučaju smrti davaoca licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima ukoliko nije drugačije ugovoreno.
U slučaju smrti sticaoca licence ona se nastavlja sa njegovim nasljednicima koji produžavaju njegovu djelatnost.

www.epravo.ba

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]