BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#339
TUŽILAC

Osnovno pravo i dužnost tužioca je otkrivanje i gonjenje učinitelja krivičnih djela koja su u nadležnosti suda.

Odmah po saznanju da postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično djelo - tužilac ima pravo i dužan je da:
1) preduzme potrebne mjere u cilju:
a) otkrivanja i pronalaženja osumnjičenog,
b) provođenja istrage,
c) rukovođenja i nadzora nad istragom,
d) upravljanja aktivnostima ovlaštenih službenih osoba vezanih za pronalaženje osumnjičenog i prikupljanje izjava i dokaza,
2) provede istragu u skladu s ovim zakonom,
Svi organi koji učestvuju u istrazi dužni su da o svakoj poduzetoj radnji obavijeste tužioca i da postupe po svakom njegovom zahtjevu.
3) daje imunitet u skladu s zakonom,
4) zahtijeva dostavljanje informacija od državnih organa, preduzeća, pravnih i fizičkih osoba u Federaciji,
5) izdaje pozive i naredbe i predlaže izdavanje poziva i naredbi u skladu s ovim zakonom,
6) naredi ovlaštenoj službenoj osobi da izvrši naredbu izdatu od suda u skladu s ovim zakonom,
7) predlaže izdavanje kaznenog naloga u skladu zakonom,
8) podiže i zastupa optužnicu pred sudom,
Isključivo pravo tužioca je da temeljem postojanja dovoljno dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je osumnjičeni učinio krivično djelo, pripremi i uputi optužnicu sudiji za prethodno saslušanje, te je zastupa pred sudom.
9) podnosi pravne lijekove,
Tužilac je jedini ovlašten, da u toku postupka podnese žalbu, kako na štetu, tako i u korist optuženog, što proizilazi iz njegove dvojne uloge: kao stranke u postupku i kao državnog organa.
10) obavlja i druge poslove određene zakonom.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]