BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1723
Trajno neutralne države

Trajnu neutralnost treba razlikovati od neutralnosti u nekom oružanom sukobu. Trajna neutralnost je pravno i političko stanje neke države kojoj njen međunarodni položaj zabranjuje sudjelovanje u bilo kojem oružanom sukobu ili da njeno državno područje postane područjem ratnih operacija trećih država.

Sticanjem tog položaja, trajno neutralna država pristaje na neka ograničenja svoje suverenosti. Osim ako njeno područje nije i demilitarizirano, ona ima pravo da drži oružane snage, ali samo za potrebe vlastite odbrane. Ne smije sklapati vojne saveze – ni odbrambene!

Trajno neutralne države su danas: Švicarska, Vatikanski Grad i Austrija!

1. ŠVICARSKA: od 1451.g. je voldila politiku neuplitanja u strane sukobe. Na Beškom kongresu 1815. joj je dodijeljen status trajno neutralne zemlje, te joj je zagarantovana cjelovitost i nepovredivost teritorija. Švicarska je taj položaj očuvala do danas.
To je jedan od razloga zašto nikad nije postala članicom UN-a, iako su skoro sve relevatne institucije UN-a u Ženevi.

2. VATIKANSKI GRAD: ustanovljena je Laternaskim ugovorm Svete Stolice s Italijom 1929.g. «...grad Vatikan će se uvijek i u svim slučajevima smatrati neutralnim i nepovredivim područjem.» To područje je i demilitarizirano.

3. AUSTRIJA: Nakon II svj. rata nije smatrana nepirjateljskom zemljom, već prvom žrtvom nacizma. Nakon II svj. rata je bila podijeljena na 4 okupacione zone (kao i Njemačka i Berlin) – američku, britansku, francusku i sovjetsku.
U Moski su 1955.g. austrijski i sovjetski predstavnici potpisali Memorandum kojim Austrija stiče trajnu neutralnost. Ovo je usvojeno i Ustavnim zakonom iz 1955. Ovo su druge države naknadno prihvatile.
Danas se u Austriji vode rasprave o odustajanju od položaja trajne neutralnosti kao zastarjelog.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]