BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2084
Statut dioničkog društva

Statut dioničkog društva obavezno sadrži:
1. firmu, sjedište i djelatnost;
2. iznos osnovnog kapitala, klasu, broj i nominalnu vrijednost dionica;
3. postupak u slučaju neplaćanja upisanih dionica;
4. način povećanja i smanjivanja osnovnog kapitala;
5. način formiranja i korištenja fonda rezervi;
6. način podjele dobiti i isplate dividende;
7. način pokrića gubitka;
8. broj glasova po klasi dionica;
9. način sazivanja skupštine i odlučivanja, sastav i nadležnosti odbora;
10. sastav, način imenovanja i razrješenja, i ovlaštenja nadzornog odbora i uprave društva;
11. postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika društva;
12. prestanak društva;
13. postupak izmjena i dopuna statuta;
14. druge elemente propisane ovim zakonom.

www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]