BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#117
SJEDINJENJE (KONFUZIJA)

Obaveza prestaje sjedinjenjem, kada jedno isto lice postane i povjerilac i dužnik. (npr. ako su otac i sin u obligacionom odnosu pa smrću oca njegov sin postane jedini nasljednik)
Ako je obaveza upisana u javnu knjigu obaveza sjedinjenjem prestaje tek kada se izvrši upis brisanja.
U slučaju kad jemac postaje povjerilac, obaveza glavnog dužnika ne prestaje, prestaje samo jemstvo. Ovo zato što je nemoguće da jemac sam sebi jemči za ispunjenje obveze.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]