BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#117
SJEDINJENJE (KONFUZIJA)

Obaveza prestaje sjedinjenjem, kada jedno isto lice postane i povjerilac i dužnik. (npr. ako su otac i sin u obligacionom odnosu pa smrću oca njegov sin postane jedini nasljednik)
Ako je obaveza upisana u javnu knjigu obaveza sjedinjenjem prestaje tek kada se izvrši upis brisanja.
U slučaju kad jemac postaje povjerilac, obaveza glavnog dužnika ne prestaje, prestaje samo jemstvo. Ovo zato što je nemoguće da jemac sam sebi jemči za ispunjenje obveze.

Pozdrav, trenutno sam zaposlen u firmi sa SSS, u m[…]