BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#473
SASLUŠANJE VAN SUDNICE

Ako se u toku suđenja sazna da svjedok ili vještak nije u mogućnosti da dođe pred sud, ili da bi njegov dolazak bio povezan s nesrazmjernim teškoćama, sudija, odnosno predsjednik vijeća može narediti da se svjedok, odnosno vještak ispita van sudnice - ukoliko njegovo svjedočenje smatra važnim.
Sudija, odnosno predsjednik vijeća, stranke i branitelj će prisustvovati ispitivanju, a ispitivanje će se provesti u skladu s pravilima unakrsnog ispitivanja.

Ako sudija, odnosno predsjednik vijeća nađe da je to neophodno, ispitivanje svjedoka se može izvršiti prilikom rekonstrukcije događaja van sudnice. Sudija, odnosno predsjednik vijeća, stranke i branitelj će biti prisutne na rekonstrukciji, a ispitivanje će se provesti u skladu s pravilima unakrsnog ispitivanja.

Stranke, branitelj i oštećeni uvijek se obavještavaju o vremenu i mjestu ispitivanja svjedoka ili izvođenju rekonstrukcije, s uputstvom da stranke, branitelj i svjedoci moraju prisustvovati ovim radnjama.
Saslušanje će se provesti kao da se izvodi na glavnom pretresu u skladu s pravilima unakrsnog ispitivanja.

http://www.forum-bosanskog-naroda.de

Pribavljanje zakonitih dokaza u krivičnom postup[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRA&Scaro[…]

Pravo na penziju - pomoć

Pozdrav, molio bih za pomoć vezano za ostvarivanje[…]

Keskin vs. the Netherland

Keskin v. the Netherlands (br. 2205/16), 19.1.[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja