BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#493
SADRŽAJ ŽALBE I OTKLANJANJE NEDOSTATAKA ŽALBE

U zakonu je propisano šta žalba treba da sadrži pa je tako navedeno da ona treba da sadrži 5 sastojaka i to:
1. označenje presude protiv koje se podnosi žalba (naziv suda, broj predmeta i datum)
2. osnov podnošenja žalbe
3. obrazloženje
4. žalbeni prijedlog
5. potpis.
Od ovih sastojaka žalbe obavezni su: Zakonski osnov, obrazloženje i potpis.

Ako je žalbu podnio optuženi koji nema branitelja ili oštećeni koji nema punomoćnika, a žalba ne sadrži sve ono što je potrebno i što je navedeno u zakonu, onda sud poziva žalitelja da žalbu dopuni. Ukoliko oštećeni ne postupi tako i ne dopuni žalbu a žalba ne sadrži obavezne sastojke onda će sud njegovu žalbu rješenjem odbaciti. To će isto uraditi ako ne može utvrditi na koju se presudu njegova žalba odnosi.

Kada je u pitanju žalba optuženog sud takvu žalbu sa takvim nedostacima ne može odbaciti i dostavlja je drugostepenom sudu na rješavanje. Žalbu optuženog može odbaciti jedino u slučaju ako se ne može utvrditi na koju presudu se odnosi.

Odbacivanje žalbe oštećenog ili optuženog zbog toga što nisu ni na poziv suda naveli na koju se presudu odnosi njihova žalba može uslijediti samo nakon što sud pokuša to utvrditi kroz upisnike i imenike.

Zakonodavac postupa vrlo rigorozno u odnosu na žalbu tužitelja koja ne sadrži obavezne sastojke kao i u odnosu na žalbu oštećenog koji ima punomoćnika jer u slučaju ako te žalbe ne sadrže obavezne sastojke ista se odbacuje, a to se čini i u slučaju ako se ne može utvrditi na koju presudu se odnosi žalba.

Kada je u pitanju optuženi koji ima branitelja a žalba ima nedostatke ista se ne može odbaciti osim u slučaju ako se ne može utvrditi na koji se predmet odnosi. Takva žalba se dostavlja drugostepenom sudu.


http://www.forum-bosanskog-naroda.de
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]