BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#433
SADRŽAJ OPTUŽNICE

1) naziv suda,
2) ime i prezime osumnjičenog s osobnim podacima,
3) opis djela (dispozitiv optužnice) - iz kog proizlaze:
a) zakonska obilježja krivičnog djela,
b) vrijeme i mjesto učinjenja krivičnog djela,
c) predmet na kome je i sredstvo kojim je izvršeno krivično djelo, kao i
d) ostale okolnosti potrebne da se krivično djelo što preciznije odredi,
4) zakonski naziv krivičnog djela s navođenjem odredbe krivičnog zakona,
5) prijedlog o dokazima koje treba izvesti, uz naznačenje imena svjedoka i vještaka, spisa koje treba pročitati i predmeta koji služe kao dokaz,
6) rezultat istrage,
7) materijal koji potkrijepljuje navode optužnice.
Jednom optužnicom može se obuhvatiti više krivičnih djela ili više osumnjičenih.
Ovo predstavlja prvi fakultativni dio optužnice. Dakle, jednom optužnicom neka osoba može biti optužena za dva ili više kriv. djela, a isto ako jedna optužnica može obuhvatiti više osumnjičenih. Ako je neka osoba optužena za više krivičnih djela, tada, u pravilu, svako od tih krivičnih djela treba opisati zasebnim tačkama, a ovo iz razloga što se u toku suđenja može pokazati da za neko krivično djelo ne postoje dokazi, pa u tom dijelu treba donijeti oslobađajuću presudu, a u drugom dijelu presudu kojom se optuženi oglašava krivim. Ukoliko je nasuprot tome sve opisano u jednoj tačci, tada postoji dosta problema da sud izdvaja dio činjeničnog opisa za kojeg optuženog treba osloboditi od optužbe u odnosu na činjenični opis za koji optuženi treba biti oglašen krivim.

Ako se osumnjičeni nalazi na slobodi u optužnici se može predložiti da se odredi pritvor, a ako se nalazi u pritvoru može se predložiti da se pritvor produži ili da se pusti na slobodu.
Prijedlog za odlučivanje o pritvoru je drugi fakultativni, ali mogući dio optužnice. Odluka o pritvoru može se donijeti tek poslije potvrđivanja optužnice. Praktično, prvo se odluči o potvrđivanju optužnice, a odmah potom i o pritvoru.Ako se osumnjičeni nalazi u pritvoru, potvrđivanje optužnice se vrši do isteka roka trajanja pritvora u istrazi.

https://www.advokat.attorney/
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]