BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#106
Procesne kamate!!!
- Ovo je izuzetak od pravila da je zabranjeno plaćanje kamate na kamatu.
- Procesnu kamatu plaća dužnik koji je zadocnio, odn. koji nije platio zatezne kamate povjeriocu sa kojim je u poslovnom odnosu (plaćao mu je glavni dug sa zakašnjenjem, a nije zatezne kamate).
- U ovom slučaju, povjerilac ima pravo da ustane sa posebnom tužbom kojom će zahtijevati isplatu neplaćenih zateznih kamata.
- Sada zbir neplaćenih zateznih kamata čini glavno potraživanje, a na to potraživanje povjeriocu (sada tužitelju) pripada pravo da zahtijeva od dužnika isplatu kamata od dana podnošenje tužbe do isplate.
- To se sve dešava u pranici i zato se zovu procesne kamate.
- Procesna kamata na iznos neisplaćene zatezne kamate ne može da se traži sve dok ne prestane glavno novčano potraživanje.

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja