BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#398
PREDUZIMANJE UVIĐAJA

- Uviđaj spada u radnje dokazivanja i preduzima se onda kada je za utvrđivanje neke važne činjenice potrebno neposredno opažanje.
- To opažanje se vrši čulom vida, sluha, opipa i sl. Namjenjen je za utvrđivanje činjenica iz sadašnjosti, pa se u pravilu, obavlja neposredno po otkrivanju krivičnog djela. Dakle, uviđaj se vrši u vezi sa krivičnim djelom kada je u zapisniku moguće konsatovati objektivno stanje (npr. nakon saobraćajne nesreće li nakon ubistva ili sl.).
- Za obavljanje uviđaja nije potreban neki formalno-pravni osnov kao što je npr. naredba ili rješenje, već je dovoljan samo materijalni uslov, tj. da je za utvrđivanje neke važne činjenice potrebno neposredno opažanje.
- Inače, uviđaj se vrši na svakom mjestu gdje se neposrednim opažanjem mogu utvrditi neke činjenice važne u krivičnom postupku.
- U zakonu nije propisan način vršenja uviđaja pa se primjenjuju kriminalistička pravila i metode.
- U toku istrage uviđaj mogu vršiti tužilac ili osl. a nakon podizanja optužnice SPS, a ako se u toku gl. pretresa ispostavi da je neophodan, uviđaj obavlja sudija odn. predsjednik vijeća.
- O uviđaju se mora obavezno sačiniti zapisnik i u njega se unisi stanje zatečeno na mjestu uviđaja, a nje dozvoljeno unositi iskaze svjedoka te nalaze i mišljenja vještaka. Zapisnik o uviđaju ima karakter javne isprave.
- Pri vršenju uviđaja se mogu provoditi određena vještačenja.

https://www.advokat.attorney
Ryser protiv Švicarske

Ryser protiv Švicarske (br. 23040/13) […]

Gheorghe-Florin Popescu protiv Rumunije (br. […]

Svilengaćanin i ostali protiv Srbije 12.1.202[…]

L.B. v. Mađarske

L.B. v. Mađarske (br. 36345/16), 12.1.2021.1 Ne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja