BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#88
PREDUGOVOR

- Predugovor je izjava volja kojom se preuzima obaveza da se kasnije zaključi glavni ugovor. Prema tome, iz predugovora ne nastaju obaveze za preduzimanje nekih činidbi, odn. nekih ugovornih obaveza, već samo obaveza na zaključenje ugovora time da će sklopljeni ugovor zasnovati određene činidbe.
- Ako jedna od ugovornih strana ne zaključi ugovor u određenom roku, druga strana može tražiti da je sud obaveže na zaključenje glavnog ugovora. U tom zahtjevu treba navesti da se tuženi obaveže na zaključenje ugovora, a ako ne postupi po tom, onda ta presuda zamjenjuje glavni ugovor.
Zaključenje glavnog ugovora može se tražiti u roku od 6 mjeseci od isteka roka u kome je bilo predviđeno zaključenje glavnog ugovora, a ako taj rok nije bio određen, onda u roku od 6 mjeseci od dana kada je po prirodi stvari trebalo da se zaključi glavni ugovor.
- Predugovor mora:
1) sadržavati sve bitne elemente glavnog ugovora,
2) ako je predviđena posebna forma za punovažnost glavnog ugovora i predugovor mora biti zaključen u toj formi.
- Ukoliko su se od vremena zaključenja predugovora do perioda kada treba sklopiti glavni ugovor prilike tako izmijenile da predugovor ne bi bio ni zaključen da su takve okolnosti bile u času zaključenja ugovora – ne postoji obaveza sklapanja glavnog ugovora.

www.advokat.attorney

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]