BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1738
Pravo međunarodnih organizacija

Svaka međunarodna vladina organizacija djeluje u okviru određenih pravnih pravila, a skup tih pravila čini pravo odnosne organizacije. To pravo je uglavnom pisano i ugovorno. Pisani propisi obuhvataju:

- njen ugovor-ustav,
- ugovore koje sklapa s drugim subjektima međunarodnog prava
- neugovorni pisani propisi  poslovnici, odluke nadležnih organa, zaključci itd.

Pored navedenih pisanih propisa, pravo svake međunarodne organizacije obuhvata i običajn pravna pravila nastala u praksi njenih organa i država članica. Ova pravila su dopunskog karaktera.

www.medijator-prnjavorac.com

Službeni glasnik BiH, broj 80/22 Na osnovu člana 3[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 96/22 Na osno[…]