BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#342
POSTAVLJANJE BRANIOCA ZBOG SLABOG IMOVNOG STANJA

­ Kad ne postoje uslovi za obaveznu odbranu, ako osumnjičeni odn. optuženi ne može prema svom imovnom stanju sam snositi troškove odbrane, sud će se mu na njegov zahtjev postaviti branioca, pod alternativnim uslovom:
a) da se postupak vodi za kriv. djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna, ili
b) da to zahtijevaju interesi pravičnosti, bez obzira na propisanu kaznu. Da li postoje razlozi pravičnosti, odlučuje sud po slobodnoj ocjeni, u zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinog slučaja, npr. specifično kriv. djelo koje je predmet optužbe, ličnost osumnjičenog odn. optuženog, sredina u kojoj je kriv. djelo izvršeno, broj osumnjičenih odn. optuženih, pravna pitanjima koje treba riješiti dr.


­ Zahtjev za postavljanje branioca u ovom slučaju se može podnijeti u toku cijelog krivičnog postupka. Branioca tada postavlja SPP, SPS, sudija odn. predsjednik vijeća i to nakon što je osumnjičenom odn. optuženom prvo pružena prilika da sa predočene liste izabere branioca.
­ Pri ocjeni situacije osumnjičenog odn. optuženog da ne može snositi troškove odbrane – u obzir se uzimaju njihovi prihodi i rashodi i visina troškova odbrane koji su u izgledu. Ako se imovno stanje osumnjičenog odn. optuženog tokom postupka izmijeni na bolje, odluka o postavljenju branioca može se izmijeniti.
­ Sud nema posebnu obavezu upozorenja osumnjičenog odn. optuženog na pravo postavljenja branioca o trošku budžeta.
­ Postavljeni branilac ima sva prava i dužnosti i isti procesni položaj kao i svaki drugi branilac. Ima pravo na nagradu, troškove i druge izdatke po advokatskoj tarifi i to na teret sredstava suda koji ga je postavio za branioca.

https://forum.ba

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]