BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#342
POSTAVLJANJE BRANIOCA ZBOG SLABOG IMOVNOG STANJA

­ Kad ne postoje uslovi za obaveznu odbranu, ako osumnjičeni odn. optuženi ne može prema svom imovnom stanju sam snositi troškove odbrane, sud će se mu na njegov zahtjev postaviti branioca, pod alternativnim uslovom:
a) da se postupak vodi za kriv. djelo za koje se može izreći kazna zatvora od 3 godine ili teža kazna, ili
b) da to zahtijevaju interesi pravičnosti, bez obzira na propisanu kaznu. Da li postoje razlozi pravičnosti, odlučuje sud po slobodnoj ocjeni, u zavisnosti od specifičnosti svakog pojedinog slučaja, npr. specifično kriv. djelo koje je predmet optužbe, ličnost osumnjičenog odn. optuženog, sredina u kojoj je kriv. djelo izvršeno, broj osumnjičenih odn. optuženih, pravna pitanjima koje treba riješiti dr.


­ Zahtjev za postavljanje branioca u ovom slučaju se može podnijeti u toku cijelog krivičnog postupka. Branioca tada postavlja SPP, SPS, sudija odn. predsjednik vijeća i to nakon što je osumnjičenom odn. optuženom prvo pružena prilika da sa predočene liste izabere branioca.
­ Pri ocjeni situacije osumnjičenog odn. optuženog da ne može snositi troškove odbrane – u obzir se uzimaju njihovi prihodi i rashodi i visina troškova odbrane koji su u izgledu. Ako se imovno stanje osumnjičenog odn. optuženog tokom postupka izmijeni na bolje, odluka o postavljenju branioca može se izmijeniti.
­ Sud nema posebnu obavezu upozorenja osumnjičenog odn. optuženog na pravo postavljenja branioca o trošku budžeta.
­ Postavljeni branilac ima sva prava i dužnosti i isti procesni položaj kao i svaki drugi branilac. Ima pravo na nagradu, troškove i druge izdatke po advokatskoj tarifi i to na teret sredstava suda koji ga je postavio za branioca.

https://forum.ba

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]