BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#251
OSLOBAĐANJE OD KAZNE

Član 52. KZ FBiH - Oslobođenje od kazne:
(1) Sud može osloboditi kazne učinitelja krivičnog djela kad to zakon izričito propisuje.
(2) Kad je sud ovlašten učinitelja krivičnog djela osloboditi kazne, može mu kaznu ublažiti bez ograničenja propisanih za ublažavanje kazne u članu 50. (Ublažavanje kazne) ovog zakona.

Oslobađanje od kazne je poseban institut krivično-materijalnog prava i predstavlja zakonsko ovlaštenje za oslobođanje izvršioca djela od kazne. U zakonu se ovo ovlaštenje izražava slijedećim riječima „Sud može izvršioca osloboditi od kazne“.
Institut Oslobađanja od kazne se može primjeniti samo kad to zakon izričito predviđa.

Po važećem zakonu oslobađanje od kazne je fakultativno. Fakultativno oslobađanje od kazne postoji u slijedećim slučajevima:
1) kod prekoračenja nužne odbrane usljed jake razdraženosti ili straha izazvanog napadom,
2) kod prekoračenja krajnje nužde pod osobito olakšavajućim okolnostima,
3) u slučaju pravne zablude,
4) u slučaju nepodobnog pokušaja,
5) u slučaju spriječavanja službenog lica u vršenju službene radnje u situaciji kada je izvršilac izazvan nezakonitim ili grubim ponašanje službenog lica,
6) kod izbjegavanja izdržavanja kada je učinilac ispunio obavezu prije izricanja prvostepene presude i sl.

Kad postoji mogućnost oslobađanja od kazne, kazna se može neograničeno ublažavati.

Postoji i posebni slučaj oslobađanja od kazne za krivična djela učinjena iz nehata. To će biti u slučaju izvršenja djela iz nehata, a posljedice tog djela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne očigledno ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja. npr. to će najćešče biti slučaj kod saobraćajnih nezgoda u kojima strada član porodice ili čitava porodica učinioca.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]