BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By LegaForum
#3892
Odmjeravanje kazne
2.
Član 49. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

UČINITELJU KRIVIČNOG DJELA SPOLNI ODNOŠAJ S DJETETOM IZ ČLANA 207. KZ FBIH NE MOŽE SE KAO OLAKŠAVAJUĆA OKOLNOST PRILIKOM ODMJERAVANJA KAZNE CIJENITI INICIJATIVA DJETETA ZA VRŠENJE SPOLNOG ODNOŠAJA.

Iz obrazloženja:

„... ovaj sud nalazi da se neosnovano žalbom branitelja ističe navodni doprinos oštećene učinjenju djela kao olakšavajaća okolnost. Navodna inicijativa oštećene za vršenje spolnog odnošaja sa optuženim ne može se optuženom cijeniti kao olakšavajuća okolnost jer se propisivanje u članu 207. KZ FBiH spolnog odnošaja s djetetom kao krivičnog djela i kažnjavanje učinitelja tog krivičnog djela zasniva na krivičnopravnom stanovištu da dijete, s obzirom na svoj uzrast i dostignutu socijalnu i emocionalnu zrelost, nije sposobno donijeti slobodnu odluku u pogledu vršenja spolnog odnošaja ili s njim izjednačene spolne radnje.“

(Presuda Vrhovnog suda FBiH, broj 03 0 K 010458 13 Kž 3 od 31.07.2013. godine)

Odmjeravanje kazne

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]