BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#116
OBNOVA (PRENOV, NOVACIJA)

- To je jedan od načina prestanka obaveze.
- Obveza prestaje kada se povjerilac i dužnik saglase da postojeću obvezu zamijene novom, a pri tome nova obaveza mora da ima drugačiji predmet i pravni osnov (npr. umjesto isplate cijene iz ugovora o prodaji ugovarači se sporazume da dužnik isplati određeni novčani iznos kao zajam).
- Sporazum povjerioca i dužnika kojim oni mijenjaju rok, mjesto i način ispunjenja obaveze, naknadni sporazum o kamatama, ugovornoj kazni i sl. – ne smatraju se novacijom.

- Uslovi za nastanak novacije su:
1) postojanje ranije obaveze,
2) da povjerilac i dužnik sporazumno ugovore novu obavezu,
3) da je sadržaj nove obaveze različit od ranije obaveze,
4) da postoji obostrana volja da ranija obaveza prestane.
- Dejstvo prenova:
a) Poništenje - ako se ugovor o obnovi poništi iz bilo kojih razloga, smatra se da nije bilo prenova i da ranija obaveza nije ni prestala postojati.
b) Nedostatak ranije obaveze - ako je ranija obveza bila rušljiva, prenov je punovažan ako je dužnik znao za nedostatak ranije obveze, za tu rušljivost.
c) Ništavost ili nepostojanje ranije obaveze - prenov je bez dejstva i u situaciji ako je ranija obaveza bila ništava ili već ugašena iz nekog razloga.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]