BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1489
Očigledno nesavjesno postupanje u vršenju službe u smislu odredbe člana 224. stav 1. KZ BiH

Ako se ima u vidu da su optuženi bili jedine i najstručnije osobe koje su ispred MO BiH bile uključne u taj proces, odnosno ako se imaju u vidu njihove profesionalne pozicije koje su ih posebno obavezivale na poštovanje predviđenih pravila u procesu rješavanja viškova naoružanja, zatim priroda i osjetljivost službe koju su optuženi obavljali, te karakter i značaj radnji i način na koji su ih optuženi obavljali ili su propuštali da to čine (kontinuirano i sistematski), onda je nesumnjivo da opisano postupanje optuženih u vršenju službe po svom intenzitetu prevazilazi uobičajenu neurednost i da poprima karakter očigledno nesavjesnog postupanja.

Iz obrazloženja:


Imajući u vidu naprijed navedeno, može se zaključiti da radnje i postupci optuženih Š.M. i H.Š. imaju karakter očigledno nesavjesnog postupanja optuženih u vršenju službe. Naime, imajući u vidu njihovu profesionalnu poziciju i dobro poznavanje propisa koji su ih obavezivali na poštovanje predviđenih pravila u procesu rješavanja viškova oružja i municije (Politka, Smjernice, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, Upute za rad Ekspertskog tima), zatim prirodu i osjetljivost službe koju su optuženi obavljali, te karakter i značaj radnji i način na koji su ih optuženi obavljali ili su propuštali da to čine (kontinuirano i sistematski), onda je nesumnjivo da navedeno postupanje optuženih u vršenju službe po svom intenzitetu prevazilazi uobičajenu neurednost. Ako se, pored toga, ima u vidu da su optuženi bili jedine i najstručnije osobe koje su ispred MO BiH bile uključne u taj proces, da su bili stručni savjetnici za planove i operacije uklanjanja suvišnog i neperspektivnog oružja (optuženi Š.M.), odnosno za održavanje municije i UBS-a u Odsjeku za održavanje Sektora za nabavku i logistiku (optuženi H.Š.), da je optuženi Š.M. bio i rukovodilac Ekspertskog tima i po kazivanju svjedoka bio najstručnija osoba za pitanje uništenja predmetnog oružja, da su mu bili dobro poznati već navedeni akti, na osnovu kojih je i sam ustrojio Pravila za rad toga tima, te da je optuženi H.Š. direktno učestvovao u sastavljanju naloga za isplatu, broj 11/5-CL-364/09 od 20.01.2009. godine (DT-45), pri čemu se pozivao i na Izvještaj, broj 01-17/09 kao dokaz da su usluge uništenja izvršene (iako je znao da nisu, pa je stoga i intervenisao kod v.d. direktora da se nastavi sa uništenjem), ondaje nesumnjivo da postupanje optuženih u predmetnom slučaju ima karakter očigledno nesavjesnog postupanja u vršenju službe, usljed čega su nastupile navedene štetne posljedice.

(Presuda vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 2 K 013147 15 Kžk od
22.10.2015. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]