BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1497
Nepravo ponavljanje krivičnog postupka u vezi sa članom 324a. stav 2. ZKP BiH

Kazna zatvora u trajanju od jedne godine četiri mjeseca i petnaest dana, koja je izrečena u zamjenu za novčanu kaznu, predstavlja supletorni zatvor, odnosno ista je način izvršenja neplaćene novčane kazne, te nema obilježja i svrhu koju ima kazna zatvora izrečena kao glavna kazna, zbog čega se ista nije mogla uzeti kao kriterij za određivanje nadležnosti suda u slučaju nepravog ponavljanja krivičnog postupka.

Iz obrazloženja:


Kada tako zaključuje, ovo Vijeće nalazi da osuđeni u žalbi pogrešno navodi da je Sud BiH prilikom upoređivanja izrečene kazne po presudi istog i presudi Općinskog suda u Zenici trebao uzeti u obzir i zamijenjenu novčanu kaznu kaznom zatvora. Naime, navedena kazna zatvora u trajanju od 1 godine 4 mjeseca i 15 dana, koja je izrečena u zamjenu za novčanu kaznu, predstavlja supletorni zatvor, odnosno ista je način izvršenja neplaćene novčane kazne, te nema obilježja i svrhu koju ima kazna zatvora izrečena kao glavna kazna.
Stoga, prilikom upoređivanja koja od navedenih kazni zatvora je izrečena u dužem trajanju, kako je to i prvostepeni sud primjenio, jedino se mogla uzeti u obzir dužina trajanja izrečene kazne zatvora kao glavne po presudi Suda BiH, što je 1 godina, te izrečene kazne zatvora po presudi Općinskog suda u Zenici, što je 1 godina i 4 mjeseca, iz čega se ispravno zaključuje da je Općinski sud u Zenici izrekao veću kaznu zbog čega je i stvarno nadležan, shodno odredbi člana 324a stav 2. ZKP BiH, da odlučuje o zahtjevu za nepravo ponavljanje postupka.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj S1 3 K 014687 16 Kž 2 od
05.10.2016. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]