BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3381
Nedopuštenost žalbe protiv drugostepenih rješenja


Intencija zakonodavca nije bila otvaranje mogućnosti analogne primjene odredbe člana 317a ZKP BiH na žalbu na drugostepena rješenja, već se situacija predviđena odrebom člana 317a ZKP BiH isključivo odnosi na dopuštenost žalbe na drugostepenu presudu.

Iz obrazloženja:

Članom 318. ZKP BiH, propisana je dopuštenost žalbe na rješenje, pri čemu je izričito predviđena dopuštenost žalbe na rješenje Suda donesenog u prvom stepenu.

Članom 95. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (Sl.Gl.BiH 58/08) dodan je član 317a. ZKP BiH, kojim su propisani slučajevi u kojim je dozvoljena žalba na drugostepenu presudu.

Kako je evidentno da nijednim članom ZKP BiH nije propisana shodna primjena odredbe člana 317a ZKP BiH na žalbe protiv drugostepenih rješenja (rješenjavijeća Apelacionog odjeljenja), zaključak je ovog Vijeća da intencija zakonodavca nije bila otvaranje mogućnosti analogne primjene istog na žalbu na drugostepena rješenja već da se situacija predviđena odrebom člana 317a ZKP BiH isključivo odnosi na dopuštenost žalbe na drugostepenu presudu.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj X-KRŽ-05/139
od 15.12.2009. godine)

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]