BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#462
NEDOLAZAK BRANIOCA NA GLAVNI PRETRES

Postoje situacije kada uredno pozvani branitelj na glavni pretres ne dođe i svoj izostanak ne opravda.
U tim slučajevima glavni pretres se odlaže jer je optuženom garantirano pravo na formalnu odbranu.
U takvom slučaju obaveza je suda da pozove branitelja da objasni razloge svog nedolaska.
Branitelj nije obavezan da dođe na to ročište jer može sudu dostaviti i podnesak u kome će objasniti razloge svog izostanka i ponuditi odgovarajuće dokaze (npr bio bolestan). Ukoliko sud ocijeni da razlozi izostanka nisu bili opravdani onda u tom slučaju donosi rješenje o kažnjavanju branitelja novčanom kaznom koja može biti do 5000 KM.
Dakle uvjeti za kažnjavnaje branitelja su:
1) da je uredno pozvan na glavni pretres,
2) da je izostao sa tog glavnog pretresa i
3) da kansije nije opravdao svoj izostanak.
Sa ovom situacijom treba izjednačiti situaciju ako bi branitelj neopravdano napustio glavni pretres jer bi se i u tom slučaju novčano kazniti.
Ako se radi o branitelju koji je postavljen po službenoj dužnosti a neopravdano izostaje moguće je uz saglasnost optuženog odrediti drugog branitelja.

https://forum.ba

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja