BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#78
NASTANAK (IZVORI) OBLIGACIONO-PRAVNIH ODNOSA

1. Ugovori - To su dvostrani pravni poslovi kojima se zasnivaju obligacioni odnosi, na osnovu kojih se ugovorne strane sporazumjevaju da jedna ugovrna strana (dužnik) drugoj strani (povjeriocu) izvrši određenu činidbu, ili se obje strane međusobno obavezuju da izvrše određene činidbe.
2. Prouzrokovanje štete - To je protupravna radnja kojom se činjenjem ili propuštanjem drugome prouzrokuje šteta, pri čemu je štetnik dužan nadoknaditi štetu oštećenom pod zakonom propisanim uslovima . (na ispitu se moraju znati uslovi)
3. Sticanje bez osnova - To je prelazak imovine sa jednog na drugo lice bez pravnog osnova, uz obavezu sticaoca da je vrati.
4. Poslovodstvo bez naloga - To je mješanje u tuđe poslove , vršenjem nekog faktičkog ili pravnog posla od strane jednog lica u korist drugog - bez ovlaštenja osobe u čiji korist se vrši taj posao. Može biti nužno i korisno.
5. Jednostrana izjava volje - To su izjave na osnovu kojih nastaje obaze prema subjektu koji ispuni uslov, ako to obećanje nije prethodno opozvano na zakonom propisani način. Tu spadaju:
a) Javno obećanje nagrade – kojim se neodređeni krugu lica poziva da za nagradu poduzme neku radnju, ili da postigne neki uspjeh, ili da se nađe u određenoj sizuaciji (npr. oglas da se pronađe izgubljena stvar, konkurs za izradu projekta, nagrada za najbolji roman).
b) Vrijednosni papiri – su pismene izjave kojim se njen izdavalac obavezuje ispuniti obavezu upisanu u toj izjavi njenom zakonitom imaocu (mjenica, ček, konsoman)
c) Legitimacioni papiri – su željezničke, pozorišne i dr. karte (ulaznice), bonovi i sl. Isprave koje sadrže obavezu za izdavaoca, uz napomenu da u njima nije naznačen povjerilac. Od legitimacionih papira treba razlikovati legitimacione znake, koji predstavljaju samo dokaz za određenog povjerioca da je s njim zaključen dvostrani ugovor (npr. broj na znaku koji se izdaje u garderobi).

www.advokat.attorney

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]