BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#97
NAKNADA MATERIJALNE ŠTETE

- Materijalna šteta se nadoknađuje:
1) uspostavljanjem ranijeg stanja kakvo je bilo prije štete,
2) naknadom u novcu – koja će se dosuditi u sljedećim slučajevima:
a) ako uspostavljanje ranijeg stanja nije moguće (npr. uništena je individualno određena stvar),
b) ako je moguće djelimično uspostavljanje ranijeg stanja, a u ostalom dijelu se dosuđuje novčana naknada,
c) ako je uspostavljanje ranijeg stanja vezano sa nesrazmjernim troškovima,
d) ako oštećeni izričito zahtjeva dosuđenje naknade u novcu.
- Naknada u novcu se dosuđuje u visini potrebnoj za uspostavu stanja koje je postojalo prije nastupanja štete. Visina te naknade se određuje po cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke.
- Oštećeni ima pravo na zatezne kamate od dana donošenja sudske odluke pa do isplate naknade, ako je sam oštećeni otklonio štetu (popravkom) od dana kada je imao izdatak za popravku.
- Naknada se može odnositi na običnu štetu i na izmaklu dobit.
- Naknada se može dati u manjem obimu od stvarne štete (tj. može se sniziti):
1) Ako šteta nije prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom - a štetnik:
a) je lošeg materijalnog stanja, tako da bi ga isplata dovela u tešku materijalnu situaciju,
b) ili je prilikom prouzrokovanja štete radio poslove korisne za oštećenog
2) Ako ima podjeljene odgovornosti, tj. ako nastanku štete doprinese oštećeni (npr. pješak krši saobraćajne propise i time doprinese da bude povrijeđen u saobraćajnom udesu).
- Pravilo je da se šteta isplaćuje odjednom.
- Međutim, u izuzetnim situacijama u slučaju smrti, tjelesne povrede, ili oštećenja zdravlja, naknada se može odrediti u obliku rente (doživotno ili na određeno vrijeme).
- Ovdje se ima u vidu šteta koja će se manifestovati ubuduće, pa će se tako i nadoknađivati.
- Ovaj vid štete se manifestuje kao:
a) izgubljeno izdržavanje ili pomaganje – koje se određuje licu koga je npr. poginuli član porodice izdržavao a na teret štetnika u obliku rente;
b) gubitak zarade – koja se kao naknada dosuđuje oštećenom koji je pretrpio povredu zbog čega ima smanjenu radnu sposobnosti, a kao posljedica toga i gubitak ili smanjenje zarade koju je ranije ostvarivao. Oštećenom u ovom slučaju pripada pravo na razliku između zarade koju je ranije ostvarivao i zarade koju ostvaruje nakon pretrpljene povrede. Razlika se dosuđuje u obliku rente.
c) renta se može dosuditi i ako oštećeni ima nepokrivene troškove liječenja i dr.
d) renta se davati kao naknada za pojačanu ishranu, da bi se kroz taj period uspostavilo normalno stanje.
e) ako je neko određeno vrijeme nesposoban za obavljanje nekih poslova potrebnih za održavanje lične higijene, pa u tu svrhu mora angažovati drugu osobu, pripada mu pravo na naknadu tih izdataka.
f) moguće je dosuditi naknadu zbog nemogućnosti napredovanja u poslu (npr. invalidnost i gubitak sposobnosti).
- Visina dosuđene rente može se mijenjati zavisno od promijenjenih okolnosti (npr. velika razlika između radnih mjesta). Uvijek se postavlja zahtjev i sud donosi odluku.
- Na zahtjev oštećenog i u situaciji kada se u pravilu dosuđuje naknada u rentnom obliku, može se dosuditi novčana naknada u kapitaliziranom (jednom) iznosu ako to zahtijevaju izuzetne okolnosti. Visinu te naknade utvrđuje vještak odgovarajuće struke.(pr momku naknada koju je uložio u školovanje).

Izvor: Attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]