BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#281
NAČELO PRAVA NA ODBRANU

Osumnjičeni, odn. optuženi ima pravo braniti se sam (pravo na materijalnu odbranu) ili uz stručnu pomoć branioca koga sam izabere (pravo na formalnu ili stručnu odbranu). Branilac može predlagati dokaze i preduzimati procesne radnje samo ako su u korist osumnjičenog odn. optuženog. (npr. branilac ne može odustati od već izjavljene žalbe bez posebnog ovlaštenja-punomoći optuženog.)

Pravo na materijalnu i formalnu odbranu obezbjeđuje se u toku cijelog krivičnog postupka, a postoji već od trenutka lišenja slobode, odn. od prvog ispitivanja.

U zakonom određenim slučajevima osumnjičenom odn. optuženom će se postaviti branilac ako pomenuta osoba sama ne uzme branioca – radi se o obligatornoj stručnoj odbrani kada osumnjičeni, odn. optuženi mora imati branioca. To su sljedeći slučajevi:
1. već prilikom prvog ispitivanja - ako je nijem ili gluh ili ako je osumnjičen za krivično djelo za koje se može izreći kazna dugotrajnog zatvora.
2. odmah nakon što mu je određen pritvor, za vrijeme dok pritvor traje.
3. nakon podizanja optužnice za krivično djelo za koje se može izreći 10 godina zatvora ili teža kazna - optuženi mora imati branioca u vrijeme dostavljanja optužnice.
4. ako sud utvrdi da je to zbog složenosti predmeta ili mentalnog stanja osumnjičenog, odn. optuženog u interesu pravde.
Ako osumnjičeni, odnosno optuženi u slučajevima obavezne odbrane ne uzme sam branioca, ili mu branioca ne angažuju bliski srodnici, branioca će mu postaviti sud.
U ovom slučaju osumnjičeni, odn. optuženi ima pravo na branioca do pravomoćnosti presude, a ako je izrečena kazna dugotrajnog zatvora – i u postupku po pravnom lijeku.
U slučaju postavljanja branioca osumnjičeni, odnosno optuženi će se prvo pozvati da sam izabre branioca sa predočene liste. Ukoliko osumnjičeni, odnosno optuženi sam ne izabere branioca sa predočene liste, branioca će postaviti sud.

Osumnjičenom, odnosno optuženom se mora osigurati dovoljno vremena za pripremanje odbrane. Ako vrijeme nije propisano, ono se određuje u svakom konkretnom slučaju u zavisnosti od složenosti predmeta i ličnosti izvršioca. Ovdje se ne radi samo o pravima optuženog, već i o pravima advokata, pa ako iz nekog razloga optuženi mora promijeniti advokata, novi branilac mora dobiti adekvatno vrijeme da se upozna sa predmetom.

https://forum.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]