BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#280
NAČELO NE BIS IN IDEM*

Niko ne može biti ponovno suđen za djelo za koje je već bio suđen i za koje je donesena pravosnažna sudska odluka.

Ovo načelo ima svoje uporište u međunarodonim dokumentima i to EKLJP i MPGPP.

U praktičnom postupanju, u ovakvoj situaciji, a zavisno od faze postupka, sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija ili će donijeti rješenje o obustavi postupka.

Načelo ne bis in idem obuhvata 2 kumulativna uslova, a to su:
1. da je krivični postupak već vođen protiv određene osobe za određeno djelo - misli se na djelo odn. događaj zbog kojeg se sudi, a ne na „krivično djelo“ propisano zakonom, jer bi u suprotnom, tužilac mogao da više puta prekvalifikuje krivično djelo i pokreče postupke. (Npr. ako je je u jednom događaju u kojem je jedna osoba bila napadnuta sa metalnom šipkom i zadobila povrede opasne po život pa tužilac napadača optuži za kriv. djelo teške tjelesne povrede, nakon pravosnažnosti presude ne može se predomisliti i optuženog, u odnosu na kojeg je već donesena pravosnažna presuda, nakadno optužiti za kriv. djelo pokušaja ubistva. Ili, npr. neko vozi u alkoholiziranom stanju (inicira se i krivični i prekršajni postupak). Ako se krivični postupak okonča brzo, ne može se voditi i prekšajni. Obrnut slučaj ako se prvo okončao prekršajni, a sud donio pravosnažnu presudu, ZKP sadrži odredbu da se onda ta novčana kazna uračunava)
2. da je donesena pravosnažna sudska odluka u tom krivičnom predmetu - ovdje dolaze u obzir presude i rješenja koja stupaju na pravnu snagu – odluke koje znače da je pravna stvar res iudicata, jer ne postoje redovni pravni lijekovi, odn. stranke su iscrpile takve lijekove ili su propustile zakonski rok za njihovo ulaganje.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPA[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU F[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Postovani...u braku sam 12 godina i zelio bih poni[…]

Felix Guţu protiv Moldavije i Pasquini protiv Sa[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja