BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#280
NAČELO NE BIS IN IDEM*

Niko ne može biti ponovno suđen za djelo za koje je već bio suđen i za koje je donesena pravosnažna sudska odluka.

Ovo načelo ima svoje uporište u međunarodonim dokumentima i to EKLJP i MPGPP.

U praktičnom postupanju, u ovakvoj situaciji, a zavisno od faze postupka, sud će donijeti presudu kojom se optužba odbija ili će donijeti rješenje o obustavi postupka.

Načelo ne bis in idem obuhvata 2 kumulativna uslova, a to su:
1. da je krivični postupak već vođen protiv određene osobe za određeno djelo - misli se na djelo odn. događaj zbog kojeg se sudi, a ne na „krivično djelo“ propisano zakonom, jer bi u suprotnom, tužilac mogao da više puta prekvalifikuje krivično djelo i pokreče postupke. (Npr. ako je je u jednom događaju u kojem je jedna osoba bila napadnuta sa metalnom šipkom i zadobila povrede opasne po život pa tužilac napadača optuži za kriv. djelo teške tjelesne povrede, nakon pravosnažnosti presude ne može se predomisliti i optuženog, u odnosu na kojeg je već donesena pravosnažna presuda, nakadno optužiti za kriv. djelo pokušaja ubistva. Ili, npr. neko vozi u alkoholiziranom stanju (inicira se i krivični i prekršajni postupak). Ako se krivični postupak okonča brzo, ne može se voditi i prekšajni. Obrnut slučaj ako se prvo okončao prekršajni, a sud donio pravosnažnu presudu, ZKP sadrži odredbu da se onda ta novčana kazna uračunava)
2. da je donesena pravosnažna sudska odluka u tom krivičnom predmetu - ovdje dolaze u obzir presude i rješenja koja stupaju na pravnu snagu – odluke koje znače da je pravna stvar res iudicata, jer ne postoje redovni pravni lijekovi, odn. stranke su iscrpile takve lijekove ili su propustile zakonski rok za njihovo ulaganje.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]