BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
#3369
Mogućnost određivanja mjere pritvora prije potvrđivanja optužnice

Zakon nije predvidio mogućnost određivanja pritvora nakon okončanja istrage (podizanja optužnice), a prije potvrđivanja optužnice.


Iz obrazloženja:

U Zakonu o krivičnom postupku BiH tačno je navedeno kada se mjera pritvora prema osumnjičenom/optuženom može određivati odnosno produžavati. Odredba člana 131. stav 1. ZKP BiH propisuje: „Pritvor se može odrediti ili produžiti samo pod uslovima propisanim u ovom zakonu i samo ako se isti cilj ne može ostvariti drugom mjerom“, dok se odredbama članova 135., 137. i 138. ZKP BiH dalje razrađuje trajanje pritvora kroz faze krivičnog postupka i pod propisanim uslovima reguliše trajanje pritvora u istrazi, pritvor nakon potvrđivanja optužnice i nakon izricanja prvostepene presude. Da je zakonodavac htio regulisati pitanje pritvora i za ovu konkretnu situaciju to bi izričito propisao, a period od podizanja do potvrđivanja optužnice regulisao kao zasebnu fazu.

Iz naprijed navedenog očigledno je da zakon nije predvidio mogućnost određivanja pritvora nakon okončanja istrage (podizanja optužnice), a prije potvrđivanja optužnice, kako to Sud BiH ispravno primjećuje u svom Rješenju od 29.08.2013.godine.

Ovo pitanje je bitno razmotriti i sa aspekta Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i to u smislu člana 5., koji se odnosi na pravo na slobodu i sigurnost ličnosti, te prema kojem postoji apsolutna zabrana proizvoljnosti kada je mjera pritvora u pitanju. U članu 5. stav 1. tačka c) EKLJP se navodi: Svako ima pravo na slobodu i sigurnost ličnosti. Niko ne smije biti lišen slobode, izuzev u tačno određenim slučajevima.

(Rješenje Suda Bosne i Hercegovine, broj S 1 1 K 007949 11 Kv2 od 03.09.2013.godine)

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]