BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1737
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Pojam:

Međunarodna organizacija je institucionaliziran i trajniji oblik saradnje država članica u izvršenju nekih zajednički postavljenih ciljeva.

STALNI ORGANI – svaka organizacija ima jedan ili više stalnih organa. Oni mogu biti:
• Administrativni organ – djeluje kontinuirano
• Politički i drugi izvršni organi – sastaju se povremeno

PLENARNI ORGAN – ima ga svaka organizacija! To je skupština ili konferencija organizacije, tj. organ u kojem su zastupljene sve države članice, koji se sastaje na redovnim i vanrednim zasjedanjima. ________________________________________
Pravni osnov nastanka međunarodne organizacije jeste međunarodni ugovor između država. Ti ugovori su ustavni akti za date organizacije. Oni sadrže slijedeće podatke:

- ciljevi i nadležnosti organizacije
- nadležnosti, međusobne odnose i ovlasti glavnih organa
- način donošenja odluka i njihov pravni domašaj
- način finansiranja
- prava i dužnosti država članica itd.

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 73/23 Na osno[…]