BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1736
Međunarodna zona


Konvencija iz 1982. podrazumijeva da Zona (engl. Area) – obuhvata dno i podzemlje otvorenog mora, ali umanjeno za epikontinentski pojas svih obalnih država do najveće dopuštene širine.

Zona je pristupačna radi upotrebe u miroljubive svrhe svim državama – obalnim i neobalnim. I naučna istraživanja u Zoni se, prema Konvenciji iz 1982., obavljaju isključivo u miroljubive svrhe i radi dobrobiti čovječanstva kao cjeline. Ta će istraživanja vršiti Vlast i države strnake konvencije.

Vlast i njeni organi: Nakon što je Konvencija iz 1982. stupila na snagu 1994., ustanovljeni su organi predviđeni u XI. Dijelu za Međunarodnu zonu. Sve države članice su ipso facto članice Vlasti. Njeno sjedište i sjedište svih njenih organa je na Jamajci. Glavni organi Vlasti su:

a. Skupština (sve države članice – po 1 glas)
b. Vijeće (36 članova koje Skupština bira na rok od 4 godine)
c. Sekretarijat (glavni sekretar + toliko osoblja koliko je potrebno)

https://www.pravobih.com/
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]