BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#216
KRIVIČNE SANKCIJE

Vrste krivičnopravnih sankcija su:
1. kazne
a) zatvor
b) dugotrajni zatvor
c) novčana kazna
2. mjere upozorenja
a) sudska opomena
b) uslovna osuda
3. mjere bezbjednosti
a) obavezno psihijatrijsko liječenje (na slobodi)
b) obavezno liječenje od ovisnosti
c) zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili funkcije
d) zabrana upravljanja prijevoznim sredstvom
e) oduzimanje predmeta
4. odgojne mjere – primjenjuju se prema maloljetnicima uz odgojne preporuke
a) disciplinske mjere
b) mjere pojačanog nadzora
c) zavodske mjere

Svrha krivičnopravnih sankcija je:
a) zaštita društva od činjenja krivičnih djela preventivnim uticajem na druge da poštuju pravni sistem i ne počine krivična djela te sprječavanjem počinitelja da počini krivična djela kao i poticanje njegovog prevaspitanja;

b) zaštita i satisfakcija žrtve krivičnog djela.

Isključenje primjene krivičnog zakonodavstva u Federaciji prema djeci
Krivično zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme učinjenja krivičnog djela nije navršilo 14 godina života.

http://bosna-forum.eu

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]