BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#469
IZVOĐENJE DOKAZA *

U zakonu je predviđeno pravo stranaka i branioca da predlažu i pozivaju svjedoke, vještake, te izvode svoje dokaze u skladu sa pravilima određenim u zakonu.
Izraz pozivanje svjedoka u toku suđenja je u stvari preuzet iz adversarnog sistema i kada npr tužitelj kaže da poziva nekog svjedoka to ne znači da on u bukvalnom smislu izlazi pred sudnicu i poziva svjedoka - već to radi službenik suda, a niti se pod ovim podrazumjeva da on u pripremi suđenja svjedoku dostavja poziv za suđenje. Sve te radnje pozivanja, odnosno dostavljanje poziva i prozivanje svjedoka obavlja sud.
Svi dokazi se mogu svrstati u 3 grupe: 1. dokazi optužbe, 2. dokazi odbrane i 3. dokazi suda.
Pored toga, mogući su i dodatni dokazi stranaka odnosno branioca.
Inače, dokazi se izvode slijedećim redoslijedom:
1. Dokazi optužbe;
2. Dokazi odbrane;
3. Dokazi optužbe kojima se pobijaju pobijaju navodi odbrane (replika);
4. Dokazi odbrane kao odgovor na pobijanje optužbe (duplika);
5. Dokazi čije izvođenje je predložio sud.
U pravilu sud bi trebao uvijek da sačeka izvođenje dokaza optužbe i odbrane pa tek onda izvodi svoje dokaze prema tome sud treba da se što manje miješa u prikupljanje dokaze i ispitivanje svjedoka, ali će u slučaju neaktivnosti stranaka i branitelja biti prinuđen da to radi.
Dokazi se izvode po tzv modelu unakrsnog ispitivanja. Dakle, prilikom izvođenja naprijed navedenih dokaza dozvoljeno je direktno, unakrsno i dodatno ispitivanje. Direktno ispitivanje obavlja strana koja poziva svjedoka, ali sudija, odnosno vijeće može u svakom trenutku postaviti pitanje svjedoku.

https://forum.ba

Zemljisne knjige Republike Srpske Dr. sc. Ha[…]

Dostavnica

Da li je dostavnica dio spisa predmeta i da li str[…]

Guz Vs. Poland

Guz Vs. Poland (br. 965/12), 15.10.2020. Povreda[…]

Akbay and Others vs. Germany Povreda člana 6 &se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja