BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#304
FUNKCIONALNA NADLEŽNOST VANRASPRAVNOG VIJEĆA
U vijeću sastavljenom od trojice sudija sud odlučuje o žalbama protiv rješenja kada je to određeno ovim zakonom i donosi druge odluke izvan glavnog pretresa.Ovo vijeće sastavljeno od trojice sudija suda:
1) odlučuje o žalbi protiv rješenja - kojim je izrečena novčana kazna svjedoku koji odbija da svjedoči;
2) odlučuje o žalbi protiv rješenja - kojim rješenjem je optuženom određena mjera zabrane napuštanja mjesta boravišta ,
3) odlučuje o žalbi protiv rješenja o određivanju pritvora, te ako sudija za prethodni postupak, odn. sudija za prethodno saslušanje ne prihvati prijedlog tužioca o određivanju pritvora, zatražit će da o tome odluči ovo vijeće. itdAdvokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA K[…]

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEV[…]

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja