BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#304
FUNKCIONALNA NADLEŽNOST VANRASPRAVNOG VIJEĆA
U vijeću sastavljenom od trojice sudija sud odlučuje o žalbama protiv rješenja kada je to određeno ovim zakonom i donosi druge odluke izvan glavnog pretresa.Ovo vijeće sastavljeno od trojice sudija suda:
1) odlučuje o žalbi protiv rješenja - kojim je izrečena novčana kazna svjedoku koji odbija da svjedoči;
2) odlučuje o žalbi protiv rješenja - kojim rješenjem je optuženom određena mjera zabrane napuštanja mjesta boravišta ,
3) odlučuje o žalbi protiv rješenja o određivanju pritvora, te ako sudija za prethodni postupak, odn. sudija za prethodno saslušanje ne prihvati prijedlog tužioca o određivanju pritvora, zatražit će da o tome odluči ovo vijeće. itdAdvokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu

Felix Guţu protiv Moldavije i Pasquini protiv Sa[…]

Pasquini vs. San Marino

Pasquini v. San Marino (no. 2) (br. 23349/17), 2[…]

Napotnik protiv Rumunije

Napotnik protiv Rumunije Nema povrede člana 1[…]

Špoljar i Dječji vrtić Pčelice protiv Hrv[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja