BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
User avatar
By pravnik
#55
ETAŽNO VLASNIŠTVO (vlasništvo nad dijelovima zgrada)

Ova materija je regulisana Zakonom o vlasništvu nad dijelovima zgrada.

Etažni vlasnici su vlasnici na nad posebnim – zajedničkim dijelovima zgrada (stanovi ili poslovni prostori), koji služe zgradi kao cjelini, kao što su temelji, stepenište, tavan, električne, vodovodne i druge instalacije i sl.

Uzajamnji odnosi etažnih vlasnika se regulišu ugvorom (mora biti u pismenoj formi i potpisi ovjereni), a ako oni ne postignu saglasnost da zaključe takav ugovor, njihove odnose uređuje sud u vanparničnom postupku.
Keskin vs. the Netherland

Keskin v. the Netherlands (br. 2205/16), 19.1.[…]

Trivkanović protiv Hrvatske

Trivkanović protiv Hrvatske Povreda člana 6.1[…]

Aktiva DOO protiv Srbije

Aktiva DOO protiv Srbije Povreda člana 1. Pro[…]

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i si[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja