BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
#1727
Državno područje i teritorijalna suverenost države

Državno područje i teritorijalna suverenost države

Državno područje obuhvata:
• kopnene prostore koji se nalaze u državnim granicama, uključujući i
• rijeke i
• jezera, te
• otoke.

Područja obalne države obuhvata još i njene:
- unutrašnje morske vode,
- arhipelaške vode tzv. «oceanskih arhipelaških država», te
- njeno teritorijalno more.

Državno područje predstavlja treći bitan elemenat za nastanak i postojanje države (pored stanovništva i organizirane političke vlasti (suverenost). Razmotrićemo prvo kako se suverenost države očituje na kopnenom području.

Sve države se grubo mogu podijeliti na
a) OBALNE - Neke obalne države sastoje se isključivo od otočja i arhipelaga, a druge isključivo od arhipelaga (tzv. arhipelaške oceanske države).
b) NEOBALNE - Neke neobalne države su u potpunosti okružene područjem samo jedne susjedne države, a postoje i one čije kopneno područje ne čini cjelinu.

Državno područje je prostor na kojem država vrši svoju vrhovnu vlast. Ono je objekt međunarodnog prava, jer svaka država prema tom pravu uživa tzv. teritorijalnu suverenost.

Pod teritorijalnom suverenošću države podrazumijeva se skup nadležnosti koje ona uz pomoć svojih organa vrši na svom državnom području. Postoje dva spekta državne suverenosti:
1. PUNOĆA državne vlasti – znači da država na svom području vrši sve funkcije državne vlasti
2. ISKLJUČIVOST državne vlasti – znači da država vrši vlast na svom državnom području uz isključenje vlasti svake druge države. Ovo načelo daje pravo svakoj državi da se suprostavi djelatnostima drugih država na njezinu području.

Personalna suverenost je vid suverenosti koju država vrši nad svojim državljanima kada se nalaze u drugoj državi, s tim što ona ne smije biti na štetu teritorijalne suverenosti bilo koje države.

https://www.pravobih.com/

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja […]

Stjecanje bosanskog drzavljanstva

Citam zakon o drzavljanstvu BIH, i nikako ne k[…]