BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#407
DOVOĐENJE - NAREDBA ZA DOVOĐENJE

Naredbu da se optuženi dovede može izdati sud u 3 slučaja:
1) ako je donijeto rješenje o pritvoru ili
2) ako uredno pozvani optuženi ne dođe, a svoj izostanak ne opravda, ili
3) ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva, a iz okolnosti očigledno proizlazi da optuženi izbjegava prijem poziva.
Izuzetno, u hitnim slučajevima, naredbu za dovođenje može izdati i tužilac - ukoliko uredno pozvani osumnjičeni ne dođe, a svoj izostanak ne opravda, s tim što ovu naredbu mora odobriti sudija za prethodni postupak u roku od 24 sata od izdavanja naredbe.
Naredbu za dovođenje izvršava sudska policija.
Naredba za dovođenje izdaje se pismeno. Naredba sadržava:
1. ime i prezime optuženog koji se ima dovesti,
2. naziv krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, uz navođenje odredbe KZ-a,
3. razlog zbog kojeg se naređuje dovođenje,
4. službeni pečat i potpis sudije koji naređuje dovođenje.
Osoba kojoj je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu optuženom i poziva ga da pođe s njom. Ako optuženi to odbije, dovest će ga prinudno.

https://www.advokat.attorney
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]