BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#407
DOVOĐENJE - NAREDBA ZA DOVOĐENJE

Naredbu da se optuženi dovede može izdati sud u 3 slučaja:
1) ako je donijeto rješenje o pritvoru ili
2) ako uredno pozvani optuženi ne dođe, a svoj izostanak ne opravda, ili
3) ako se nije moglo izvršiti uredno dostavljanje poziva, a iz okolnosti očigledno proizlazi da optuženi izbjegava prijem poziva.
Izuzetno, u hitnim slučajevima, naredbu za dovođenje može izdati i tužilac - ukoliko uredno pozvani osumnjičeni ne dođe, a svoj izostanak ne opravda, s tim što ovu naredbu mora odobriti sudija za prethodni postupak u roku od 24 sata od izdavanja naredbe.
Naredbu za dovođenje izvršava sudska policija.
Naredba za dovođenje izdaje se pismeno. Naredba sadržava:
1. ime i prezime optuženog koji se ima dovesti,
2. naziv krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, uz navođenje odredbe KZ-a,
3. razlog zbog kojeg se naređuje dovođenje,
4. službeni pečat i potpis sudije koji naređuje dovođenje.
Osoba kojoj je povjereno izvršenje naredbe predaje naredbu optuženom i poziva ga da pođe s njom. Ako optuženi to odbije, dovest će ga prinudno.

https://www.advokat.attorney
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]