BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4104
Danciu i drugi protiv Rumunije (predstavka br. 48395/16)

Slučaj se odnosio na navodni pokušaj ubistva njihovog srodnika. Naime, u septembru 2008. godine u svađi ispred jednog restorana srodnik podnositelja predstavke zadobio je otvorenu povredu glave i potres mozga. Izjavio je da je na njega ispaljen suzavac i da je napadnut drvenom palicom, te je naveo pet lica kao svoje napadače. Protiv jednog od osumnjičenih je 2010. godine podignuta optužnica, koja je tokom krivičnog postupka prekvalifikovana na pokušaj ubistva prvog stepena. Krivični postupak završio je, međutim, 2016. godine oslobađajućom presudom zbog nedostatka inkriminirajućih dokaza. Srodnik podnositelja predstavke umro je 2011. godine dok je postupak još trajao. Iz medicinskog izvještaja zaključeno je da ne postoji uzročna veza između njegove smrti i povrede koju je zadobio.

Proceduralni aspekti prava na život • Propust vlasti da provedu brzu i učinkovitu istragu navodnog pokušaja ubistva • Nedostatak pravovremene i adekvatne reakcije u preliminarnim fazama istrage • Svjedoci nisu saslušani odmah nakon incidenta • Oštećeni nije bio adekvatno uključen u postupak • Imperativ je imati više od jednog forenzičkog medicinskog izvještaja u slučaju različitih mišljenja. • Država je odgovorna za kašnjenje u predstavljanju nalaza i mišljenja vještaka kojeg je imenovao sud.

Povreda člana 2. Konvencije (pravo na život). Pravična naknada: 15 000 eur na ime nematerijalne štete, te određeni iznos za troškove i izdatke.

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]