BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Medunarodno privatno pravo i Medunarodno javno pravo
User avatar
By pravnik
#1742
Članovi UN-a i položaj država nečlanica:

Izvorne članice UN-a  sudjelovale na osnivačkoj konferenciji u San Francusku i potom ratificirale Povelju. S Poljskom ih je bilo 51. (sudjelovala je i Jugoslavija). One su potom imale pravo odlučivati o prijemu novih država u članstvo.

Naknadno primljene države članice:

Čl. 4.1. Povelje: «Članovima UN-a mogu postati sve ostale miroljubive države koje prihvate obveze sadržane u ovoj Povelji i koje su prema ocjeni Organizacije sposobne i voljne izvršavati te obveze».
Čl. 4.2. «Svaka se takva država prima u članstvo UN-a odlukom Opće skupštine na preporuku Vijeća sigurnosti».

Sve države članice imaju prema Povelji jednaka prava i obaveze, s tim da pet stalnih članica Vijeća sigurnosti imaju i neka posebna prava u odlučivanju.
U stvarnosti je to Vijeće organ koji odlučuje o prijemu u članstvo, a Skupština samo donosi konačno odluku koja je u pravilu potvrdna. ________________________________________

Prava i dužnosti država članica UN-a: Sve države članice imaju pravo:

• Sudjelovati i glasati na redovnim i vanrednim zasjedanjima Generalne skupštine
• Mogu birati i biti birane za članice drugih organa
• Biraju članove Međnarodnog suda U hagu, generalnog sekretara, i dr.
• Mogu postati članicama specijaliziranih ustanova UN

Najvažniji obaveze su sadržane u čl. 1. i 2. Povelje. Po običajnoj osnovi ta načela pravno obvezuju i države nečlanice, jer se radi o temeljnim načelima međunarodnog prava.

Ništa u ovoj Povelji ne ovlašćuje UN da se miješaju u poslove koji po svojoj biti pripadaju pod unutrašnju nadležnost države. Ali, to načelo ne dira u primjenu prisilnih mjera prema glavi VII – u slučaju prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije.
________________________________________

Posebni položaj stalnih članica Vijeća sigurnosti:

Kina, SAD, Francuska, Velika Britanija i Rusija! Bez pristanka bilo kojeg stalnog člana ne može se usvojiti nijedna odluka u tom organu koji je prvenstveno odgovoran za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. Nijedna se odluka ne može doniojeta ako je jedna od stalnih članica uložila veto!
Posebna prava stalnih članica se ne mogu mijenjati ili dokidati bez njihova pristanka! Stalna članica praktično ne može biti isključena iz UN.
Njihovi državljani se redovno biraju za članove Međunarodnog suda U Haagu, a osiguran im je i poseban položaj u izvršnim organima većine specijaliziranih ustanova.
Suspenzija, isključenje iz članstva i povlačenje iz UN-a:


MALA SUSPENZIJA - Član UN koji je zaostao u plaćanju svojih finansijskih prinosa Organizaciji za protekle pune dvije godine, gubi pravo glasa u Općoj skupštini (ali ne i u drugim organima čiji je član). Ipak mu Skupština može dopustiti da glasa ako je neplaćanje uzrokovano okolnostima koje ne ovise o njegovoj volji

VELIKA SUSPENZIJA –Na preporuku Vijeća sigurnosti, Skupština može suspendirati vršenje članskih prava i povlastica članu UN protiv kojeg je Vijeće sigurnosti poduzelo preventivnu ili prisilnu akciju. Ova suspenzija se odnosi na sva članska prava u svim organima. ________________________________________

Opća skupština može na preporuku Vijeća sigurnosti isključiti iz Organizacije člana UN koji uporno krši načela sadržana u Povelji. Ova mjera nije nikad realizirana.
________________________________________
Povelja namjerno ne sadrži odredbe o povlačenju iz članstva UN, ali je to suvereno pravo svake države! Do sada se samo Indonezija povukla iz članstva UN-a 1965.g. nakon vojnog udara pod vodstvom generala Suharta, ali se već slijedeće godine vratila u Organizaciju.
________________________________________Položaj država nečlanica prema Povelji UN:

Povelja predviđa pravo države koja nije članica UN da upozori Vijeće siguronsti ili Opću skupštinu na svaki spor kojemu je stranka ako za taj spor prihvati obaveze o mirnom rješavanju propisane u Povelji.
Poput država članica, takva država se poziva da sudjeluje bez prava glasa u raspravljanju tog spora pred Vijećem sigurnosti i Općom skupštinom.

Odluke Vijeća sigurnosti usvojene temeljem glave VII Povelje pravno ne obavezuju države nečlanice UN. Ali, Povelja predviđa: “Organizacija osigurava da države koje nisu članice UN-a postupaju u skladu s ovim načelima koliko je to potrebno za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti.”
 Ako bi neka država nečlanica odbila poštivati neku takvu rezoluciju Vijeća siguronsti (što inače nije njena pravna obveza) Organizacija i njene države članice mogu je na to prisiliti kao savez država koji je sebi prisvojio pravo da održava međunarodni mir i sigurnost.

www.webdesignstudio.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]