BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4664
Zustović protiv Hrvatske gdje je utvrđena povreda člana 6.1. EK. Predmet se ticao troškova upravnog spora.

Također vas obavještavamo da je 21. aprila 2021., Italija ratifikovala Protokol br. 15 uz Konvenciju. Ova ratifikacija pokreće stupanje na snagu Protokola 15. u odnosu na sve države članice Vijeće Evrope, sa učinkom od 1. avgusta 2021. godine.

Povreda člana 6.1. EK

Aplikantica je Nisveta Zustović. Državljanka je Hrvatske, rođena 1957. godine i živi u Kršanu (Hrvatska).

Slučaj se odnosi na upravni postupak i upravni spor koji je vođen povodom aplikanticinog zahtjeva za invalidsku penziju. Naime, nadležni upravni sud je meritorno riješio zahtjev aplikantice u njenu korist, ali je odbacio njen zahtjev za naknadu troškova postupka na osnovu Zakona o upravnim sporovima, u kojem je u to vrijeme bilo propisano da svaka strana u postupku sudske revizije upravnog akta treba snositi svoje troškove. Tu odredbu je kasnije Ustavni sud ukinuo jer nije saglasna sa Ustavom Hrvatske.

Aplikantica se poziva na član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje) i žali se da joj je povrijeđeno pravo na pravično suđenje zbog nemogućnosti da ostvari naknadu troškova sudskog postupka u kojem su domaći sudovi presudili u njenu korist.

Evropski sud je utvrdio povredu člana 6.1. Evropske konvencije. Država mora snositi troškove postupka u sporu protiv aplikantice koji potiču iz radnji vezanih za vršenje njenih javnih ovlaštenja.


https://anwalt-bih.de
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]