BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4516
Zličić protiv Srbije

(br. 73313/17 i 20143/19), 26.1.2020.1 Povreda člana 3. EK
Nema povrede člana 6.1. EK

Aplikant je Aleksandar Zličić, državljanin Srbije.
Slučaj se odnosi na navodno zlostavljanje aplikanta od strane policije, istragu njegovih navoda i postupak koji je uslijedio.
Policija je 10. januara 2014. prišla aplikantu i njegovom prijatelju dok su sjedili vani na klupi. Policajac ih je pitao posjeduju li malu plastičnu vrećicu (Vlada navodi da se u njoj nalazio kanabis). Uhapšeni su.
Aplikant tvrdi da su ga u policijskoj stanici pretukli i svukli te da su mu upućene prijetnje u vezi s njegovom porodicom i djevojkom. U strahu od zlostavljanja, potpisao je potvrdu o zapljeni. Vlada tvrdi da je aplikant ispitan u skladu sa zakonom i da nije prigovarao na ponašanje policajaca.
Aplikant je 12. januara zatražio ljekarsku pomoć, a povrede su zabilježene u medicinskom izvještaju.
Aplikant je podnio tužbu tužitelju. Javni tužitelj na dva nivoa je odbio njegovu tužbu, utvrdivši nedostatak dokaza. Ustavna tužba aplikanta je odbijena.
Protiv aplikanta je također podnesena krivična prijava. Proglašen je krivim za posjedovanje i osuđen na tri mjeseca zatvora uslovno. Prvostepeni sud je uvrstio u dokaz potvrdu o oduzimanju. Zahtjev za zaštitu zakonitosti i tužba Ustavnom sudu nisu uspjeli.
Aplikant je 22. septembra 2019. godine pokrenuo građanski postupak u vezi s navodnom policijskom zloupotrebom. Novosadski prvostepeni sud prihvatio je njegove glavne argumente i dosudio mu protuvrijednost od 670 eura (EUR) na ime boli i patnje, 835 eura za pretrpljeni strah i 605 eura troškova. Ti su iznosi kasnije umanjeni u žalbenom postupku, ali je presuda potvrđena.
Pozivajući se na član 3. (zabrana neljudskog ili ponižavajućeg postupanja), član 13. (pravo na djelotvoran pravni lijek) i član 6. stav 1. (pravo na pravično suđenje) Evropske konvencije aplikant se žali na zlostavljanje u policijskom pritvoru, te da je postupak protiv njega bio nepravičan.

Evropski sud je zaključio da je odluka domaćih sudova bila dovoljna za otkrivanje kršenje člana Evropske konvencije koji zabranjuje nehuman i ponižavajući tretman. Sud je, između ostalog, naveo da su do takvog zaključka doveli i mnogi drugi faktori, uključujući medicinske dokaze i izjave svedoka. Sud je također utvrdio kršenje člana 3. zbog nepostojanja odgovarajuće istrage o navodima. U pogledu prava na pravično suđenje, Evropski sud je izjavio da navodno zlostavljanje nije bilo od presudne važnosti za osuđujuću presudu, te da je aplikant imao pravično suđenje.

https://www.anwalt-bih.de

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]