BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#2945
Zastitni fond Federacije Bosne i Hercegovine

Zaštitni fond Federacije Bosne i HercegovineZaštitni fond Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zaštitni fond) uspostavljen je Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti, kao posebno pravno lice. Nadležnost Zaštitnog fonda je pokrivanje šteta koje pretrpe žrtve saobraćajnih nezgoda, koje ne mogu biti nadoknađene sistemom obaveznog osiguranja od odgovornosti ( ako je lice koje je odgovorno za nezgodu nepoznato-nematerijalna šteta ili ako je nezgodu prouzročilo neosigurano vozilo-materijalna i nematerijalna šteta), kao i štete kada je društvuoduzeto odobrenje za rad i pokrenut postupak posebne likvidacije.Društva za osiguranje u Federaciji koja se bave obaveznim osiguranjem, uključujući i podružnice društava za osiguranje sa sjedištem u RS su članovi Zaštitnog fonda i imaju obavezu uplate doprinosa Fondu, srazmjerno ostvarenoj godišnjoj premiji osiguranja od odgovornosti za motorna vozila.

Nezaobilazne posljedice saobraćajnih nesreća su manje ili veće štete na vozilima, iako se nažalost događa i veliki broj udesa s daleko težim i tragičnijim posljedicama u kojima stradaju vozači, putnici i pješaci.

U posljednje vrijeme često smo svjedoci da je jedan od učesnika u saobraćajnoj nesreći napustio mjesto nesreće ili njegovo vozilo nema važeću policu osiguranja od autoodgovornosti.

Upravo u ovakvim slučajevima postavlja se pitanje ko snosi odgovornost i od koga može naplatiti pričinjenu štetu oštećena strana.

Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti, koji je na snazi od 2005. godine na prostoru FBiH, definirano je da svaka osoba koja ima u posjedu ili u vlasništvu vozilo koje se u Federaciji kreće po cestama ili u područjima koja su dostupna javnosti, obavezna je zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štete pričinjene trećim osobama upotrebom motornog vozila.

Ovim Zakonom osnovan je i Zaštitni fond Federacije BiH koji je upravo nadležan da u pojedinim situacijama oštećenim stranama plati odštetu.

"Zaštitni fond obavezan je plaćati odštetu u slučaju smrti ili fizičke povrede i materijalne štete prouzrokovane u saobraćajnim nezgodama u BiH kada lice odgovorno za nezgodu ostane nepoznato, i tada u tom slučaju Zaštitni fond obavezan je dati naknadu samo kod šteta zbog smrti ili fizičkih povreda", objašnjeno je za Radiosarajevo.ba u ovom Fondu.

Kako nam ističu, ako se desio ovakav vid saobraćajne nesreće, oni su dužni dati naknadu u svim slučajevima gdje se nezgoda desila na teritoriji Federacije BiH.

Podsjećamo da je u slučaju saobraćajne nesreće vozač dužan da ostane na mjestu nesreće, osim u situacijama kada je učesnicima u nesreći ili njemu lično potrebna medicinska pomoć.

"Također, prema Zakonu dužni smo izvršiti plaćanje odštete ako je prouzrokovalo vozilo koje nema važeću polisu osiguranja od autoodgovornosti, a vozilo posjeduje lice sa prebivalištem u Federaciji BiH", dodaju iz Zaštitnog fonda Federacije BiH.

Drugim riječima ovaj Fond ne pokriva štetu koju naprave neregistrirana vozila s područja RS-a, pa je oštećena strana dužna nadoknadu tražiti sudskim putem.

Da ne bi došlo do zloupotrebe ovih zakonskih odredbi, Zakon o sigurnosti saobraćaja na cestama BiH (ZOBS) predviđa kaznu od 400 do 1.000 KM za vozače koji voze neregistrirane automobile.

Za kraj, najvažnije je zapamtiti jedno, bez obzira na to da li ste član nekog auto-moto saveza i kakvo osiguranje posjedujete, to su samo stvari koje će vam pomoći da prebrodite posljedice saobraćajne nesreće, ali nikako ne mogu spriječiti i njene uzroke.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]