BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#1505
Zaštita od štetnih posljedica prijavljivanja diskriminacije

Lice koje trpi posljedice prijavljivanja diskriminacije ili učestvovanja u pravnom postupku za zaštitu od diskriminacije, ovlašteno je da posljedice viktimizacizije otklanja u prekršajnom postupku, a ne u redovnom parničnom postupku.

Iz obrazloženja:


Konkretno tužiteljica je opredijelila tužbene zahtjeve na utvrđenje da su tuženi kao izraz revanšizma zbog pokrenutih postupaka zaštite od mobinga i diskriminacije nastavili sa povredom prava tužiteljice na jednako postupanje, odnosno da sud utvrdi da je ocjena rada za 2013. godinu donijeta kao izraz vikitimizacije.
U takvoj situaciji pravni osnov se mogao jedino cijeniti kroz odredbu člana 18. Zakona o zabrani od diskriminacije BiH tako da povreda iz člana 18 predstavlja prekršaj za koji je u prekršajnom postupku propisana novčana kazna u smislu člana
21. istog zakona, a da se ne radi o obliku diskriminacije koji je propisan odredbom člana 12 tog zakona. Dakle u ovakvoj situaciji predmet prvo postavljenog tužbenog zahtjeva je mogao biti samo prekršajni, a ne redovan parnični postupak.
To se isto odnosi i na postavljeni tužbeni zahtjev opredijeljen na utvrđenje da je ocjena rada za 2013. godinu izraz vikitimizacije.
S obzirom da se u parničnom postupku nije mogla utvrđivati osnovanost tuženog zahtjeva iz osnova viktimizacije, nije bila ni moguća primjena člana 200 Zakona o obligacionim odnosima kao novčana naknada za nematerijalnu štetu po osnovu


umanjenja opšte životne aktivnosti, pretrpljene duševne bolove i straha, jer se ne radi o diskriminaciji za koju se, prema članu 12 tačka c) Zakona o zabrani diskriminacije, može tražiti i nematerijalna šteta uzrokovana povredom prava zaštičenih navedenim zakonom.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja, broj: S1 3 P 016322 16 Gž 2 od 04.07.2016. godine)

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa-BiH.html
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]