BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2482
Zastarni rok za usluge međunarodnog transporta robe

Obzirom na veliki lica u djelatnosti drumskog saobraćaja, sve češće nailazimo na pitanja naših korisnika u tumačenju odredbi Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom ili popularnije CMR konvenciju.

Ova konvencija primjenjuje se na sve ugovore o prevozu vozilima drumskog saobraćaj uz naknadu, ako se mjesto preuzimanja robe i mjesto predviđeno za neku isporuku nalaze u različitim zemljama od kojih je barem jedna potpisala Konvenciju, bez obzira na domicil i nacionalnost stranaka. Ovdje se kao vozila podrazumjevaju automobili, auto-vozovi, tegljači, poluprikolice.

Ono što služi kao ugovor o prevozu jeste međunarodni tovarni list koji ima oznaku CMR. Tovarni list sadrži sve detalje vezane za uslove saradnje a Konvencija se primjenjuju bez obzira na svaku protivnu klauzulu. Potraživanja nastala na osnovu primjene Konvencije zastarjevaju u roku od godine dana a odnose se na gubitak, oštećenje i zakašnjenje isporuke od strane prevoznika o čemu bi se posebno trebalo povesti računa prilikom pokretanja sudskih postupaka.

Međutim, u slučaju prevare ili krivice koja se po krivičnom zakonu zemlje pred kojom se vodi spor smatra kao prevara, zastarjelost je tri godine. Presuda koja je donesena u postupku kojim se reguliše prevoz na osnovu Konvencije je izvršna u svakoj od zemalja potpisnica odmah po ispunjenju propisanih formalnoti u zainteresovanoj zemlji.

Bosna i Hercegovina je članica ove Konvencije od 01.09.1993.godine.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]