BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
#2482
Zastarni rok za usluge međunarodnog transporta robe

Obzirom na veliki lica u djelatnosti drumskog saobraćaja, sve češće nailazimo na pitanja naših korisnika u tumačenju odredbi Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom ili popularnije CMR konvenciju.

Ova konvencija primjenjuje se na sve ugovore o prevozu vozilima drumskog saobraćaj uz naknadu, ako se mjesto preuzimanja robe i mjesto predviđeno za neku isporuku nalaze u različitim zemljama od kojih je barem jedna potpisala Konvenciju, bez obzira na domicil i nacionalnost stranaka. Ovdje se kao vozila podrazumjevaju automobili, auto-vozovi, tegljači, poluprikolice.

Ono što služi kao ugovor o prevozu jeste međunarodni tovarni list koji ima oznaku CMR. Tovarni list sadrži sve detalje vezane za uslove saradnje a Konvencija se primjenjuju bez obzira na svaku protivnu klauzulu. Potraživanja nastala na osnovu primjene Konvencije zastarjevaju u roku od godine dana a odnose se na gubitak, oštećenje i zakašnjenje isporuke od strane prevoznika o čemu bi se posebno trebalo povesti računa prilikom pokretanja sudskih postupaka.

Međutim, u slučaju prevare ili krivice koja se po krivičnom zakonu zemlje pred kojom se vodi spor smatra kao prevara, zastarjelost je tri godine. Presuda koja je donesena u postupku kojim se reguliše prevoz na osnovu Konvencije je izvršna u svakoj od zemalja potpisnica odmah po ispunjenju propisanih formalnoti u zainteresovanoj zemlji.

Bosna i Hercegovina je članica ove Konvencije od 01.09.1993.godine.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]