BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#509
ŽALBA NA DRUGOSTEPENU PRESUDU

USLOVI ZA PODNOŠENJE ŽALBE I POSTUPAK PO ŽALBI

Predviđena je mogućnost podnošenja žalbe ako sud koji odlučuje u drugom stepenu preinači presudu prvostepenog suda kojom je optuženi oslobođen od optužbe i izrekne mu presudu kojom ga oglašava krivim.

Protiv navedene drugostepene presude - dozvoljena je žalba sudu trećeg stepena, a to je Vrhovni sud FBiH.

Žalba protiv drugostepene presude podnosi se prvostepenom sudu, koji žalbu zajedno sa spisima predmeta dostavlja drugostepenom sudu. Nakon toga, drugostepeni sud treba ispitati blagovremenost i dopuštenost žalbe, pa tek onda spise predmeta dostaviti trećestepenom sudu (Vrhovnom sudu FBiH).

Vrhovni sud FBiH ima mogućnost da ispituje samo pravilnost drugostepene presude, a ne i prvostepene presude. Upravo zbog toga, ako žalba iznosi opravdane prigovore, Vrhovni sud FBiH može ukinuti samo drugostepenu presudu, a neće dirati prvostepenu presudu.

Što se tiče sastava tročlanog vijeća, treba naglasiti, da u njemu ne mogu sudjelovati sudije koje su učestvovale u donošenju presude koja se pobija žalbom.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]