BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#649
Zakon o krivičnom postupku BiH- sadrži: ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BiH – ZKPBiH Sl. Glasnik BiH br. 03/03 Ispravka Zakona Sl. Glasnik BiH br. 32/03 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 36/03 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 26/04 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 63/04 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 13/05 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 48/05 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 46/06 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 76/06 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 29/07 Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku Sl. Glasnik BiH br. 32/07 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 53/07 Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku Sl. Glasnik BiH br. 76/07 Zakon o usvajanju izmjena Zakona o krivičnom postupku, Sl. Glasnik BiH br. 15/08 Izmjene i dopune Sl. Glasnik BiH br. 58/08, 12/09, 16/09, 93/09, 72/13)
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja