BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#163
ZAKLJUČENJE UGOVORA

­ Ugovor u privrednom pravu smatra se zaključenim - kada postoji saglasnost ugovornih strana o bitnim sastojcima ugovora.
­ Izjava o zaključenju ugovora može se dati - riječima, uobičajenim znacima ili drugim ponašanjem.
­ Ono što je bitno je da ta izjava volje mora biti data slobodno i ozbiljno.
­ Vrijeme zaključenja ugovora - Ugovor je zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu, ali ugovorne strane mogu predvidjeti drugo vrijeme zaključenja ugovora. U nekim slučajevima za zaključenje ugovora potrebna je i saglasnost trećih lica, pa se postavlja pitanje - kada je ugovor zaključen u tom slučaju? U ovom slučaju, ugovor je također zaključen onog časa kad ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu, a treći saglasnost može dati prije zaključenja ugovora - kao dozvolu, ili nakon zaključenja ugovora - kao saglasnost.
­ Mjesto zaključenja ugovora - Smatra se da je ugovor zaključen u mjestu u kome je ponudilac imao svoje sjedište odn. prebivalište u trenutku kad je učinio ponudu (opšte načelo), ali ugovorne strane mogu ugovorom odrediti drugo mjesto zaključenja.
­ Da bi ugovor nastao kao valjan pravni posao, predmet obaveze iz tog ugovora mora biti moguć, dopušten, određen ili odrediv. U suprotnom, ugovor je ništav!

Izvor: www.epravo.ba

Zakon o neprimjenjivanju Odluke Visokog predstav[…]

Odluka Ustavnog suda BiH U 8/21

Službeni glasnik BiH, broj 63/21 Ustavni sud Bosne[…]

Odluka Ustavnog suda BiH U 4/21

Službeni glasnik BiH, broj 63/21 Ustavni sud Bosne[…]

Vjerujem da ima osnova, jer je napravljen prekrsaj[…]