BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1208
Zaključak VSTV-a BiH o OESS-ovom Izvješću o procesuiranju ratnih zločina na razini BiH

Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine (Vijeće/VSTV BiH) je tijekom sjednice, koja je bila održana 7. i 8. rujna 2016. godine u Sarajevu, razmatralo OESS-ovo Izvješće „Procesuiranje ratnih zločina na razini BiH“ koji je pripremila britanska sutkinja Joanna Korner.

Tim povodom, Vijeće je donijelo slijedeće zaključke:

- Vijeće je primilo k znanju Analizu sutkinje Joannae Korner u vezi procesuiranja ratnih zločina na državnoj razini u BiH koju smatra korisnim dokumentom za unaprjeđenje stanja u procesuiranju predmeta ratnih zločina;

- Vijeće je usvojilo zaključak kojim se zadužuju Sud Bosne i Hercegovine i Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine da razmotre Analizu u meritumu i da po svakoj točki pripreme odgovore na nalaze i preporuke i da ih dostave Vijeću do sljedeće sjednice koja će biti održana u listopadu 2016. godine;

- Vijeće je usvojilo zaključak da Analizu uputi Stalnom povjerenstvu za učinkovitost tužiteljstava koje će pripremiti izvješće o tome koje su mjere iz Analize već provedene, koje su preostale a primjenjive su u BiH kao korisne za unaprjeđenje stanja, i u okviru su nadležnosti VSTV-a BiH.

Izvor: http://epravo.ba

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]