BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4421
Yevgeniy Dmitriyev v. Russia (br. 17840/06), 1.12.2020. Povreda člana 8. EK
Aplikant je Jevgenij Borisovič Dmitrijev, ruski državljanin.

Slučaj se odnosi na aplikantove pritužbe na buku i ostale smetnje iz policijske stanice smještene ispod njegovog stana.

Između februara 1995. i maja 2008. godine g. Dmitrijev je živio s porodicom u stambenoj zgradi u Kostomukši. U suterenu zgrade nalazila se lokalna policijska stanica i privremene pritvorske ćelije.

Aplikant se 1996. žalio lokalnim vlastima zbog buke i drugih štetnih emisija iz policijske stanice. Šef lokalne policije odgovorio je da, iako je policijska stanica bila smještena u zgradi koja nije bila

predviđena za takvu namjenu, njezino preseljenje nije bilo moguće. Aplikant i njegove komšije podnijeli su kolektivnu žalbu 2000. godine, na koju vlasti nikada nisu odgovorile.

Aplikant je stoga pokrenuo sudski postupak protiv vlasti, tražeći preseljenje policijske stanice. Presudom iz septembra 2000. godine, domaći je sud utvrdio da je došlo do kršenja njegovog prava "na miran odmor" i naloženo je vlastima da rješenje nađu u roku od godinu dana. Odbijen je zahtjev aplikanta za naknadu nematerijalne štete.

Aplikant se nakon toga žalio zbog neizvršenje navedene presude, ali su domaći sudovi odbacili njegove pritužbe, posljednji put u februaru 2006. godine.

Također 2006. godine, regionalna agencija za zaštitu potrošača izvršila je inspekcijski nadzor zgrade i zaključila je da vlasti nisu poštivale sanitarne norme i propise, posebno u pogledu smeća. Nadalje, iz podruma se moglo čuti lupanje, a motori policijskih vozila su ostavljeni upaljeni.

Aplikant je odlučio prodati svoj stan i iselio se početkom maja 2008. godine. U međuvremenu je 2007. godine odobren projekt i budžet za izgradnju nove policijske stanice. Međutim, Evropskom sudu nisu dostavljene nikakve druge informacije u vezi s napretkom projekta ili preseljenjem policijske stanice.

Aplikant navodi da su buka i druge smetnje iz policijske stanice u trajanju dužem od 13 godina ometale njegovo pravo na poštivanje privatnog života i doma, kršeći član 8. Konvencije.

Evropski sud je zaključio da u okolnostima ovog slučaja država nije uspjela postići pravičnu ravnotežu između interesa lokalne zajednice da zaštiti javni mir i sigurnosti i djelotvornu provedbu zakona od strane policije, i djelotvornog uživanja prava aplikanta na privatni život i dom.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]