BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1342
VSTV BiH započeo pilot projekat specijaliziranih seminara za rukovodioce sudskih odjeljenja

Liderstvo i vještine komunikacije

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je ove sedmice započeo sa implementacijom pilot projekta specijaliziranih seminara za rukovodioce sudskih odjeljenja. Održana su dva dvodnevna seminara na temu „Liderstvo i vještine komunikacije” koje je organizovao Institut za edukaciju sudija Nizozemske.

Seminari su održani u okviru Projekta unapređenja efikasnosti II (Projekat) kojeg finansiraju vlade Norveške i Nizozemske, a kojeg implementira VSTV BiH u saradnji s Općinskim sudom u Sarajevu i Okružnim sudom u Amsterdamu.

VSTV BiH je nakon višemjesečne provedbe aktivnosti unapređenja strateškog i operativnog upravljanja u Općinskom sudu u Sarajevu, ciljnom sudu Projekta, te analizom stanja prepoznalo potrebu za uvođenjem specijaliziranih seminara za rukovodioce sudskih odjeljenja s ciljem unapređenja njihovog rada a zatim i ukupnog učinka suda.

Svrha prvog seminara za rukovodioce sudskih odjeljenja bili su podizanje svijesti o prednostima timskog rada, povećanje saradnje između samih rukovodioca odjeljenja i to korištenjem različitih tehnika i vještina komunikacije, poboljšanje kvaliteta odnosa između rukovodioca sudskih odjeljenja i sudija kao i poboljšanje kvaliteta rada sudija analizom njihovog rada.

Drugi seminar bio je namijenjen jačanju kapaciteta i osposobljavanju potencijalnih rukovodioca sudskih odjeljenja.
Edukatorica na seminarima je bila gđa Rosemarie Smit-Bertens, stručnjak iz Instituta za edukaciju sudija Nizozemske.

VSTV BiH će se zalagati da se seminar na ovu temu uvrsti u redovan program obuka centara za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske s ciljem razvoja i jačanja kapaciteta i vještina nosioca pravosudnih funkcija. Kao i u prethodnom periodu, VSTV BiH će raditi na unapređenju i postizanju boljih rezultata rada pravosudnih institucija.

http://epravo.ba

U redu. Hvala na odgovoru.

Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja